Kiếm tiền từ những việc làm hằng ngày của chúng ta, như di chuyển, đi lại. Một ứng dụng ra đời với những nhiệm vụ đơn giản, dễ thực hiện. read more…