SWIFT Code là gì? Mã ngân hàng là mã riêng của mỗi ngân hàng được cấp nhằm thực hiện giao dịch liên ngân hàng. SWIFT CODE  là viết tắt của tên. read more…